Jak zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe?

Szybko i łatwo, korzystając z formularza zgłoszeniowego na Portalu mojaSimplea.
Wejście do mojaSimplea
Utrata danych do logowania nie jest problemem.

Wystarczy skontaktować się z nami, a prześlemy proste instrukcje ich przywrócenia.


Świadczenia ubezpieczeniowe obsługujemy za pośrednictwem naszego partnera UNEXT.

+48 22 100 99 44
W dniach roboczych

(pon. – pt.) w godz.

08:00– 18:00

Czy potrzebujesz Assistance? Skontaktuj się z nami na poniższy numer telefonu lub adres e-mail.

Dokumenty potrzebne do wystąpienia o świadczenie ubezpieczeniowe.

Urodzenie dziecka

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • skrócona kopia aktu urodzenia lub postanowienie sądu w przedmiocie przysposobienia 
 • kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej (bez zdjęcia)

Formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego można znaleźć tutaj: Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego – Urodzenie dziecka.

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • skrócona kopia aktu urodzenia dziecka
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego 
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i leczenie wad wrodzonych
 • kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej

Choroba

Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić jak najszybciej, jeżeli doszło do:

 • zdiagnozowania poważnej choroby
 • hospitalizacji z powodu choroby
 • specjalistycznego leczenia lub operacji z powodu choroby
 • zwolnienia lekarskiego z powodu choroby
 • choroba spowodowała niepełnosprawność lub ograniczyła zdolność do samodzielnej egzystencji

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie choroby
 • potwierdzone orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej, lub lekarza wskazanego przez Simplea
 • zaświadczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez uprawniony podmiot w celu przyznania renty z tytułu niepełnosprawności w ramach ubezpieczenia społecznego ZUS lub Rolniczego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) (o ile dotyczy)
 • kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • karta informacyjna z pobytu na oddziale intensywnej terapii (o ile dotyczy)
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy (wydane zwolnienie lekarskie)
 • dokumentacja potwierdzająca wykonanie zabiegu lub operacji medycznej

Formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego można znaleźć tutaj: Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego – Choroba.

Wypadek

Zdarzenie ubezpieczeniowe należy zgłosić jak najszybciej, jeżeli doszło do:

 • wypadku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu
 • hospitalizacji z powodu wypadku
 • specjalistycznego leczenia lub operacji wynikającej z nieszczęśliwego wypadku
 • niepełnosprawności lub ograniczenia zdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rodzaj uszczerbku na zdrowiu
 • zaświadczenie lekarskie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji
 • dokumentacja dotycząca wypadku i leczenia jego następstw
 • dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy
 • dokumenty dotyczące wypadku drogowego
 • kopia dokumenty tożsamości Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • karta informacyjna z pobytu na oddziale intensywnej terapii
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy (wydane zwolnienie lekarskie)
 • dokumentacja medyczna dotycząca wykonanego zabiegu medycznego, zawierającą kartę informacyjną leczenia szpitalnego z opisem wykonanej operacji

Formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego można znaleźć tutaj: Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego – Wypadek.

Śmierć Ubezpieczonego

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • wypełniony formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego
 • kopia aktu zgonu
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu – np.: protokół z sekcji zwłok 
 • dokumenty potwierdzające wypadek
 • dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy
 • dokumenty popędzające wypadek drogowy – protokół z Policji
 • dokumenty dotyczące stosunków rodzinnych, pokrewieństwa, adopcji, małżeństwa
 • kopia dokumentu tożsamości Uprawnionego

Osierocenie

 • kopia aktu zgonu obu rodziców
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu: np. protokół z sekcji zwłok 
 • dokumenty potwierdzające wypadek
 • kopia aktu urodzenia lub dokumenty potwierdzające adopcję
 • dokumenty potwierdzające prawo do opieki nad dzieckiem poniżej 18 roku życia
 • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego

Formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego można znaleźć tutaj: Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego – Śmierć Ubezpieczonego.

Śmierć bliskiej osoby Ubezpieczonego

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • kopia aktu zgonu
 • dokument potwierdzający przyczynę zgonu- np.: protokół z sekcji zwłok 
 • dokumenty potwierdzające wypadek
 • dokumenty potwierdzające wypadek przy pracy
 • dokumenty potwierdzające wypadek drogowy
 • dokumenty dotyczące stosunków rodzinnych, pokrewieństwa, adopcji, małżeństwa
 • kopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego

Formularz zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego można znaleźć tutaj: Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego – Śmierć bliskiej osoby Ubezpieczonego.

Strony internetowe wykorzystują pliki cookie w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Wybierając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych o Twoim zachowaniu w sieci w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam, zapamiętanie wybranych przez Ciebie preferencji dotyczących prywatności, zapamiętanie ustawień strony internetowej i także zapewnienie prawidłowego działania serwisu.

Możesz też dostosować swoje preferencje w stosunku do poszczególnych kategorii cookie wybierając „Ustawienia plików cookie”, gdzie znajduje się więcej informacji. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie wpłynie na możliwość korzystania z serwisu.

W każdej chwili możesz samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookie oraz dostosować je do swoich preferencji tutaj.

Ustawienia plików cookie